Wydarzenia historyczne za panowania Poniatowskiego

poniatowski1

Okres panowania ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego – był naznaczony zarówno wydarzeniami pozytywnymi dla kraju, jak również wielkimi klęskami. Istnieje kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce we wspomnianym okresie.

Jednym z największych jest uchwalenie konstytucji 3 Maja. Jej uchwalenie było możliwe dzięki obradom Sejmu Czteroletniego. Kolejnym wydarzeniem, które na trwałe zapisało się w historii Polski za panowania Poniatowskiego była wojna polsko – rosyjska w 1792 roku. Jednak najczarniejszą kartą w historii tego okresu okazały się dwa rozbiory Polski (II i III). Należy tutaj dodać również tzw. Targowicę, która znacznie obniżyła rangę wcześniejszych działań króla. Za panowania Poniatowskiego doszło także do insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.

23.01.2012. 16:46

Sytuacja Polski w II połowie XVIII wieku

Trudne wydarzenia, jakie spotkały Polskę za panowania ostatniego król – Stanisława Augusta Poniatowskiego, sprawiły, że kraj został znacznie podzielony. Doszło do tego podczas II rozbioru i III rozbioru, które miały miejsce pod koniec wieku XVIII.

Sytuacja, w jakiej znalazła się Polska po tym okresie była nadzwyczaj trudna. Warto dodać, że po III rozbiorze Polski, jaki odbył się za sprawą carskiej Rosji, Prus oraz Austrii, państwo polskie zniknęło z mapy na ponad 120 lat (Polska na mapach pojawiła się w roku 1918). Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych okresów funkcjonowania państwa polskiego. Należy jednak zaznaczyć, że już na początku XIX wieku powstało wiele inicjatyw, które miały utorować drogę do odzyskania niepodległości.

18.01.2012. 12:10

Dokonania Poniatowskiego

Historia Polski posiada na swoich kartach wiele wydarzeń, które miały zarówno wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Stanisław August Poniatowski – czyli ostatni król Polski – i jego rządy to okres, w którym następowały wielkie wydarzenia dla naszego kraju. W 1791 roku – w czasie obrad Sejmu Czteroletniego – uchwalono konstytucję Polski. W 1765 roku, dzięki inicjatywie króla Poniatowskiego, powstała Szkoła Rycerska.

Warto dodać, że umożliwił przeprowadzenie modernizacji armii, również tzw. komisja mennicza powstała z jego inicjatywy, która miała zajmować się sprawami finansowymi ówczesnej Polski. Król Stanisław August Poniatowski – mimo dużych sukcesów – jest często oceniany przez pryzmat wielkich rozbiorów Polski, które miały miejsce za jego panowania.

11.01.2012. 09:24